DashcamUa Logo

УГОДА 

З КОРИСТУВАЧЕМ МОБІЛЬНОГО ЗАСТОСУНКУ “dashcamUa”

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. В цій Угоді наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

 

1.1.1. Адміністратор – юридична особа, створена відповідно до законодавства України – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЕШКЕМЮЕЙ»;

 

1.1.2. Користувач – будь-яка дієздатна фізична особа, якій на момент її реєстрації у мобільному застосунку «dashcamUa» виповнилося 18 (вісімнадцять) років, яка прийняла умови цієї Угоди і користується мобільним застосунком «dashcamUa»;

 

1.1.3. Мобільний застосунок «dashcamUa» - комп’ютерна програма, яка надає можливість Користувачу записувати короткі відеоролики про порушення третіми особами правил дорожнього руху, зберігати відповідні відеоролики та передавати їх Адміністратору для подальшого звернення останнього до правоохоронних органів з метою притягнення винних осіб до відповідальності;

 

1.1.4. Угода – договір між Користувачем і Адміністратором щодо використання Мобільного застосунку «dashcamUa».

 

1.2. При використанні Мобільного застосунку «dashcamUa», Користувач незалежно від його правового статусу і цивільної дієздатності підпорядковується правилам і обмеженням, викладеним в цій Угоді.

 

1.3. Угода з урахуванням всіх змін та доповнень розміщується до загального відома у Мобільному застосунку «dashcamUa».

 

1.4. Користувач підтверджує, що цілком і повністю ознайомлений і згоден з умовами Угоди. У разі незгоди Користувача з будь-яким з положень цієї Угоди він не повинен користуватися Мобільним застосунком «dashcamUa» та реєструватися в ньому.

 

1.5. Користувач надає свою згоду на дотримання умов цієї Угоди під час його реєстрації у Мобільному застосунку «dashcamUa». 

Приєднання Користувача до Угоди відбувається шляхом власноручного проставлення Користувачем відмітки у відповідному чекбоксі під час процесу реєстрації у Застосунку. Цим Користувач підтверджує, що він ознайомлений та згоден з умовами Угоди та з положеннями Політики конфіденційності, яка є невід'ємною частиною Угоди.

Елементи інтерфейсу Застосунку, які дозволяють Користувачу пройти реєстрацію, стають активними лише після проставлення Користувачем відмітки про приєднання до Угоди.

 

1.6. Адміністратор може доповнювати або будь-яким іншим чином змінювати цю Угоду без попереднього повідомлення Користувача. Реєструючись у Мобільному застосунку «dashcamUa», Користувач надає свою згоду на внесення змін до Угоди без отримання його окремого підтвердження та погодження таких змін.

 

2. РЕЄСТРАЦІЯ КОРИСТУВАЧА

 

2.1. Для використання та забезпечення доступу до Мобільного застосунку «dashcamUa», Користувач реєструється в ньому, в результаті чого створюється унікальний обліковий запис Користувача.

 

2.2. При реєстрації Користувач зобов’язаний надати достовірну інформацію про себе, шляхом заповнення відповідної реєстраційної форми. 

Для отримання доступу до функціоналу повідомлення про порушення Правил дорожнього руху, Користувач зобов’язаний пройти ідентифікацію в Мобільному застосунку «dashcamUa» шляхом верифікації через СМС що підтвердить номер телефону користувача. Для отримання доступу до функціоналу страхування, Користувач повинен додати до Мобільного застосунку «dashcamUa» відомості про державний номер транспортного засобу.

 Вищезгадані відомості автоматично будуть завантажені до облікового запису Користувача, завдяки програмним можливостям застосунку.

Докладно, про те для чого ми збираємо та як використовуємо ваші відомості (персональні дані) ви можете дізнатися із нашої Політики конфіденційності.

 

2.3. У разі надання Користувачем недостовірної інформації при реєстрації або в подальшому при використанні Мобільного застосунку «dashcamUa», Адміністратор має право призупинити або анулювати дію облікового запису (реєстрацію) Користувача без попереднього повідомлення або отримання будь-якої згоди Користувача.

 

2.4. У разі, якщо дії Користувача можуть призвести до порушення будь-яких норм і правил чинного законодавства, прав людини, а також можливості виникнення претензій до Адміністратора або залучення Адміністратора до відповідальності за дії такого Користувача, Адміністратор має право негайно заблокувати дії Користувача, а також призупинити або анулювати дію облікового запису (реєстрацію) Користувача без попереднього повідомлення або отримання будь-якої згоди з боку Користувача.

 

2.5. У разі повторних надсилань спам даних Адміністратор має право автоматично блокувати аккаунт Користувача на три місяці. У разі повторення спаму з аккаунта Користувача після його розблокування, Адміністратор має право повністю скасувати акаунт Користувача без його на те згоди.

 

2.6. Адміністратор має право видалити обліковий запис Користувача в разі його невикористання Користувачем протягом 365 (трьохсот шістдесяти п’яти) календарних днів.

 

 

 

2.7. У разі отримання доступу третьою особою до облікового запису Користувача, Користувач зобов’язаний негайно повідомити Адміністратора для прийняття відповідних заходів за умови, що Користувач може підтвердити правомірність приналежності облікового запису саме йому.

 

2.8. Користувач самостійно забезпечує збереження інформації про свої паролі та іншої конфіденційної інформації. Адміністратор не несе відповідальності за наслідки втрати Користувачем конфіденційної інформації про його особисті дані (логін і пароль). Дане положення поширюється як на передачу Користувачем інформації про особисті дані третім особам добровільно, так і на втрату Користувачем конфіденційної інформації про особисті дані поза його волею.

 

3. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

 

3.1. Всі питання пов’язані зі збором, використанням, обробкою та захистом персональних даних Користувача регулюються Політикою конфіденційності dashcamUa, що є невід'ємною частиною цієї Угоди посилання на яку розміщується у Мобільному застосунку «dashcamUa».

Користувач зобов'язаний ознайомитися із Політикою конфіденційності Застосунку до початку реєстрації та встановлення Застосунку.

 

 

4. ВИКОРИСТАННЯ МОБІЛЬНОГО ЗАСТОСУНКУ «dashcamUa»

 

4.1. Мобільний застосунок «dashcamUa» доступний будь-якій особі для вільного завантаження на мобільний телефон у сервісі «Google Play Market».

 

4.2. Мобільний застосунок «dashcamUa» надається Користувачеві виключно для некомерційного використання, з метою:

- відеофіксації порушень правил дорожнього руху здійснених третіми особами, збереження відповідного відеоролику та передавання його Адміністратору для подальшого звернення останнього до правоохоронних органів з метою притягнення винних осіб до відповідальності;

- надання Користувачу послуг пошуку сервісів страхування

- інших послуг, які можуть бути впроваджені Адміністратором та акцептовані Користувачем.

 

4.3. Мобільний застосунок «dashcamUa» записує короткі (тривалістю 30 (тридцять) секунд) відеоролики у циклічному режимі (тобто після запису перших 30 секунд відео наступнi 30 секунд записуються поверх попереднiх, стираючи записане). В разі, коли Користувач помітить порушення правил дорожнього руху, для перенесення відповідного відеоролику в постійну пам'ять Мобільного застосунку «dashcamUa» необхідно “клiкнути” (одноразово короткотерміново натиснути) по екрану мобільного телефону.

 

4.4. Користувач має право передати Адміністратору відеоролик, знятий за допомогою Мобільного застосунку «dashcamUa», для подальшого звернення Адміністратора до правоохоронних органів з метою притягнення винних осіб до відповідальності протягом 24 (двадцяти чотирьох) годин з моменту його створення. Передаючи відеоролик Адміністратору, Користувач підтверджує наявність в ньому зафіксованого порушення правил дорожнього руху, а також надає згоду відправлення відеоролику до правоохоронних органів з метою притягнення винних осіб до відповідальності, погоджується бути свідком у справі про адміністративне правопорушення та бере на себе відповідальність за автентичність та достовірність самого відеоролику.

 

4.5. У випадку не передання відеоролику, знятого за допомогою Мобільного застосунку «dashcamUa», Адміністратору протягом 24 (двадцяти чотирьох) годин з моменту його створення, відеоролик автоматично видаляється з мобільного телефону.

 

4.6. Адміністратор, отримавши від Користувача відеоролик про порушення правил дорожнього руху, самостійно вирішує питання про доцільність його направлення до правоохоронних органів та не несе жодної відповідальності перед Користувачем за ненаправлення такого відеоролику до правоохоронних органів.

 

4.7. Адміністратор може надавати третім особам відомості про Користувача лише за запитом  суду.

 

Порядок доступу Користувачів до власних відомостей регулюється Політикою конфіденційності.

 

4.8. Адміністратор не несе відповідальності за результати розгляду правоохоронними органами матеріалів про адміністративне правопорушення, які він їм передавав із Мобільного застосунку «dashcamUa», за порядок та строки такого розгляду і відсутність факту будь-якої відповіді із правоохоронних органів щодо результатів розгляду таких матеріалів.

 

4.9. Адміністратор зберігає за собою право призупиняти надання доступу до Мобільного застосунку «dashcamUa» або його частини у будь-який час із будь-якої причини або за її відсутності без попереднього повідомлення Користувача.

 

5. ОБМЕЖЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ МОБІЛЬНОГО ЗАСТОСУНКУ «dashcamUa»

 

5.1. Користувач при використанні Мобільного застосунку «dashcamUa» може завантажити відеоролики щодо факту порушення третіми особами правил дорожнього руху (далі – Інформація) на свій телефон але але має обмеження публічно розміщувати такі відео. Адміністратор не несе відповідальності за подібні дії користувача. Користувач несе особисту відповідальність за достовірність та правдивість інформації зафіксованої у відеороліку, що передається Адміністратору. 

5.2. Адміністратор залишає за собою право відмовити в розміщенні, а також у будь-який момент видалити/заблокувати Інформацію на свій розсуд з будь-якої причини без повідомлення Користувача та його згоди.

 

5.4. Користувач зобов’язується не використовувати Мобільний застосунок «dashcamUa» для передачі, розміщення або поширення будь-яким способом інформації, зміст якої є незаконним, загрозливим, наклепницьким, образливим, порушує авторські права, поширює ненависть та/або дискримінацію людей за будь-якими ознаками, містить образи і претензії на адресу інших Користувачів, Адміністратора або будь-яких третіх осіб, права яких встановлені Законом України «Про захист суспільної моралі», Конституцією України та іншими відповідними нормативними актами. Також забороняється розповсюдження за допомогою Мобільного застосунку «dashcamUa» будь-якої інформації еротичного, сексуального або порнографічного характеру. Якщо Адміністратор понесе будь-які збитки, пов’язані з розміщенням Користувачем незаконної інформації, Користувач зобов’язаний відшкодувати ці збитки Адміністратору в повному обсязі.

 

5.5. Інформація не повинна містити:

 

– будь-якої дискримінації;

 

– видачі себе за іншу особу або представника організації та/або співтовариства без достатніх на те прав, у тому числі за співробітників і власників Адміністратора, а також введення в оману щодо властивостей і характеристик будь-яких суб’єктів або об’єктів;

 

– матеріалів, які Користувач не має права робити доступними згідно із законом або згідно з якими-небудь контрактними відносинами;

 

– матеріалів, які порушують права на будь-який патент, торгову марку, комерційну таємницю, копірайт або інші права власності та/або авторські і суміжні з ним права третьої особи;

 

– рекламу в будь-якому вигляді, нав’язування товарів, робіт, послуг іншим способом;

 

– матеріалів, що містять комп’ютерні коди, призначені для порушення, знищення або обмеження функціональності будь-якого комп’ютерного або телекомунікаційного устаткування або програм для здійснення несанкціонованого доступу, а також серійні номери до комерційних програмних продуктів, логіни, паролі та інші засоби для отримання несанкціонованого доступу до платних ресурсів в Інтернеті.

 

5.6. При використанні Мобільного застосунку «dashcamUa», Користувачам заборонено здійснювати будь-які дії, які порушують або можуть бути наслідком порушення норм чинного законодавства України або законодавства іншої держави, в якому знаходиться Користувач, а також відповідних норм міжнародного права. Зокрема не прийматимуться відео зняті водієм з рук під час руху за кермом

 

5.7. Обліковий запис Користувача у Мобільному застосунку «dashcamUa» може бути видалений або тимчасово заблокований Адміністратором без попереднього повідомлення Користувача та отримання його згоди в разі:

 

5.7.1. Відеоролик про порушення третьою особою правил дорожнього руху, що передається Користувачем Адміністратору для подальшого ініціювання перед правоохоронними органами притягнення винних осіб до відповідальності, містить ознаки втручання, зміни, редагування;

 

5.7.2. Користувачем при реєстрації надано недостовірні відомості;

 

5.7.3. Відеоролик про порушення третьою особою правил дорожнього руху, що передається Користувачем Адміністратору для подальшого ініціювання перед правоохоронними органами притягнення винних осіб до відповідальності, не містить жодних відомостей про порушення будь-якими третіми особами правил дорожнього руху.

 

6. ПРАВА І ГАРАНТІЇ АДМІНІСТРАТОРА

 

6.1. Адміністратор гарантує, що майнові права інтелектуальної власності на Мобільний застосунок «dashcamUa», будь-які його складові частини, включаючи програмний код, елементи дизайну, текст, графічні зображення, ілюстрації, відео та інші об’єкти права інтелектуальної власності належать Адміністратору.

 

6.2. Укладення цієї Угоди не порушує права інтелектуальної власності будь-якої третьої особи. У разі виникнення будь-яких претензій чи позовів третіх осіб щодо використання Користувачем Мобільного застосунку «dashcamUa», Адміністратор зобов’язується врегулювати такі позови чи претензії самостійно та за власний рахунок.

 

6.3. Дана Угода не передбачає надання будь-яких прав або дозволів Користувачеві на використання Мобільного застосунку «dashcamUa» будь-яким чином, крім того, що передбачено в цій Угоді.

6.4  Всі майнові права на відео, які були зняті за допомогою застосунку «dashcamUa» належать Адміністратору

 

7. ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ АДМІНІСТРАТОРА

 

7.1. Адміністратор не несе відповідальності за будь-яку шкоду життю та здоров’ю, будь-які прямі та/або непрямі збитки, матеріальну та/або нематеріальну шкоду, зобов’язання чи втрати, понесені в результаті використання або невикористання Користувачем інформації, розміщеної у Мобільному застосунку «dashcamUa»; в зв’язку з відсутністю можливості отримати доступу до Мобільного застосунку «dashcamUa» або його використання.

 

7.2. Мобільний застосунок «dashcamUa» надається для використання Користувачами за принципом «as is» (як є). Адміністратор не несе відповідальності перед Користувачем за те, що Мобільний застосунок «dashcamUa» не відповідає очікуванням Користувача та/або не надається безперебійно, надійно, без помилок. Адміністратор не несе відповідальності за внесення змін, тимчасове або повне припинення функціонування Мобільного застосунку «dashcamUa» або будь-якої його частини.

 

7.3. Адміністратор не гарантує постійний або безумовний доступ до Мобільного застосунку «dashcamUa». Функціонування Мобільного застосунку «dashcamUa»  може порушуватися діями непереборної сили та інших факторів, запобігання або подолання яких, виходить за межі можливостей Адміністратора.

 

7.4. Адміністратор завжди готовий взяти до уваги побажання і пропозиції будь-якого Користувача.

8. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

 

8.1. Ця Угода регулюється і тлумачиться відповідно до законодавства України. Питання, неврегульовані цією Угодою, підлягають вирішенню відповідно до чинного законодавства України.

 

8.2. Всі можливі суперечки, що випливають з відносин, що регулюються цією Угодою, вирішуються в порядку встановленому чинним законодавством України за місцезнаходженням Адміністратора.

 

8.3. Зважаючи на безоплатність використання Мобільного застосунку «dashcamUa», норми про захист прав споживачів, передбачених законодавством України, не можуть бути застосованими до відносин між Користувачем і Адміністратором.

 

8.4. Ніщо в Угоді не може розумітися як встановлення між Користувачем і Адміністратором агентських відносин, доручень, відносин товариства, відносин по спільній діяльності, трудових відносин або яких-небудь інших відносин, прямо не передбачених дійсною Угодою.

 

8.5. Якщо з тих чи інших причин одне або декілька положень цієї Угоди будуть визнані недійсними або такими, що не мають юридичної сили, це не впливає на дійсність або застосовність інших положень Угоди.

 

8.6. Бездіяльність з боку Адміністратора в разі порушення Користувачем або іншими Користувачами положень Угод не позбавляє Адміністратора права застосовувати відповідні дії на захист своїх інтересів пізніше, а також не означає відмови Адміністратора від своїх прав в разі здійснення в подальшому подібних або схожих порушень з боку Користувачів.

 

Дата останньої зміни:

 

9 вересня 2021 р.

 

РЕКВІЗИТИ:

ТОВ «ДЕШКЕМЮЕЙ»

Ідент. код. юр. особи: 44338175

Місцезнаходження: Україна, 03150, м. Київ,

вул. Антоновича, буд. 124/128, кв. 79

Тел.: (067) 906-40-86

E-mail: officedashcamUa@gmail.com