DashcamUa Logo

 ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

мобільного застосунку 

dashcamUa

 

Обробляючи ваші персональні дані, ми впроваджуємо найкращі світові стандарти безпеки даних та забезпечення конфіденційності. Ми дотримуємося всіх вимог і принципів захисту персональних даних, встановлених чинним законодавством України та Загальним регламентом захисту персональних даних Європейського союзу (GDPR).

Крім того, хочемо вас запевнити, що докладаємо всіх зусиль для того, щоб вся інформація, яка стала нам про вас відома в процесі нашої взаємодії, залишалася конфіденційною.

Ми не збираємо про вас зайву інформацію, оскільки нам не потрібно знати про вас більше, ніж це необхідно для роботи  нашого застосунку та підтримки зручної комунікації з вами.

Зібрану інформацію ми зберігаємо не довше ніж це необхідно, з урахуванням вимог законодавства.

Ми не передаємо та не продаємо ваші персональні дані стороннім особам.

Якщо Ви маєте намір використовувати наші Послуги, то погоджуєтеся на збір і використання інформації, пов'язаної з цією Політикою. Персональна інформація, яку ми збираємо, використовується для надання та поліпшення Послуг.

Інформація у цьому документі надається для того, щоб ознайомити користувачів з нашими політиками зі збору, використання і розголошення персональної інформації при прийнятті рішення про використання наших Послуг.

Політика конфіденційності є невід'ємною частиною Угоди користувача мобільного застосунку dashcamUa.

 

Термінологія, що використовується в даній Політиці конфіденційності (далі за текстом - Політика):

Застосунок dashcamUa / Застосунок - мобільний застосунок, створений з метою контролю за порушеннями під час дорожнього руху, зниження кількості аварійних ситуацій та забезпечення оперативного реагування у разі настання дорожньо-транспортних випадків.

Власник Застосунку/ dashcamUa - Товариство з обмеженою відповідальністю «ДЕШКЕМЮЕЙ», що зареєстроване відповідно до вимог українського законодавства (ідентифікаційний код юридичної особи: 44338175, місцезнаходження: 03150, Україна, м. Київ, вул. Антоновича, буд.124/128, кв. 79; e-mail: officedashcamUa@gmail.com) є контролером (володільцем) персональних даних для цілей мобільного застосунку dashcamUa

 

Контролер - фізична або юридична особа, організація або державний орган, який самостійно або спільно з іншими визначає цілі і засоби обробки персональних даних. Аналогом терміна "контролер", в розумінні Закону України "Про захист персональних даних", є термін "володілець".

 

Висловлювання "ми", "нас", "нам", "наш", що зустрічаються в тексті даної Політики, слід вважати такими, що здійснюються від імені Власника Застосунку / Контролера до користувачів Застосунку.

 

Користувач - будь-яка фізична особа, яка встановила Застосунок dashcamUa та погодилася з процесом Веб-реєстрації, умовами користування Застосунком та цією Політикою конфіденційності.

 

Звернення "ви", "вам", "вас", "ваші", що зустрічаються в тексті Політики, слід вважати зверненням до Користувачів Застосунку.

 

Персональні дані - будь-які відомості про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути ідентифікована, тобто, будь-яка наявна у нас інформація про Користувачів, що встановили Застосунок, та інформація про Порушників, яка передається нам Користувачами Застосунку. 

 

Обробка персональних даних - будь-які процеси і дії з персональними даними, починаючи від їх збору, використання і зберігання, передачі за цільовим призначенням, закінчуючи їх знищенням. 

 

Порушник - особа, яка у будь-який спосіб порушила Правила дорожнього руху (ПДР). В межах термінології цієї Політики конфіденційності та для зручності розуміння, ми називаємо Порушником особу, яка гіпотетично порушила ПДР та відеозапис із фіксацією такого порушення здійснено Користувачем Застосунку. та передано до  dashcamUa.

 

GDPR - Регламент Європейського Парламенту і Ради (ЄС) 2016 від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб у зв'язку з опрацюванням персональних даних і про вільний рух таких даних, та про скасування Директиви 95/46/ЄС (Загальний регламент про захист даних).

 

Інші терміни використовуються у значеннях відповідно до Угоди Користувача.

 

Хто обробляє ваші персональні дані:

Контролером ваших персональних даних, в розумінні законодавства про захист персональних даних, є Товариство з обмеженою відповідальністю «ДЕШКЕМЮЕЙ».

Ви можете зв'язатися з нами, відправивши нам ваше звернення за електронною адресою: officedashcamua@gmail.com.

Куди передаються ваші персональні дані

Для обробки і зберігання ваших персональних даних ми використовуємо хмарні сервіси корпорації Google, а саме, сервери системи Google Cloud Platform (Google Firebase), які знаходяться в Сполучених Штатах Америки. 

Оскільки Контролер знаходиться на території України, деякі ваші персональні дані можуть передаватися до України (у разі якщо ви перебуваєте поза межами України).

Ваші персональні дані можуть бути передані у разі отримання обгрунтованої вимоги суду, виконання якої є обов'язковою згідно із законом.

Куди передаються персональні дані порушників

Персональні дані порушників, зафіксовані на відеозаписі про порушення Правил дорожнього руху, передаються до уповноваженого підрозділу Національної поліції.

Хто має доступ до ваших персональних даних

Доступ до персональних даних мають Контролер, його представники, співробітники, інші особи, виключно з метою виконання своїх трудових обов'язків або договірних зобов'язань перед Контролером.

Всі особи, які мають доступ до персональних даних, що обробляються на виконання цілей Застосунку, підписали зобов'язання про нерозголошення ваших персональних даних.

Таким чином, ми забезпечуємо умови конфіденційності щодо отриманих через Застосунок персональних даних.

Як ми отримуємо персональні дані

Частину інформації про вас, яку ми обробляємо, надаєте нам безпосередньо ви самі, під час встановлення та реєстрації у Застосунку. Частина інформації про вас отримується Застосунком, коли ви їм користуєтеся (деталі такої інформації відображені нижче в цьому документі)

Із розвитком нашого Застосунку та появою нових сервісів, якими ви схочете користуватися, нам можливо можуть знадобитися й інші ваші персональні дані. У такому разі, ми внесемо відповідні зміни до цієї Політики конфіденційності.

 

Під час роботи застосунку збирається інформація, що стосується зафіксованого порушення Правил дорожнього руху, до складу якої можуть входити як відомості про вас (детальніше, про кожен окремий випадок, описано нижче у таблицях), так і відомості про інших осіб - учасників дорожнього руху чи порушників Правил дорожнього руху. Відеозапис конкретної дорожньої події зберігається на вашому пристрої і за вашим рішенням передається нам, для оформлення заяви у поліцію,  (“клікаєте” по екрану смартфона, а потім переходите до функції відправки повідомлення про порушення). 

Докладніше про те, звідки ми отримуємо певні персональні дані та як їх використовуємо ви можете прочитати нижче. 

 

Коли ви встановили Застосунок, зареєструвалися та користуєтесь ним, ми збираємо такі дані про вас:

 

 

Яку інформацію про Користувача ми обробляємо

Цілі обробки

Правові підстави обробки

1

Номер телефону 

1) Реєстрація Користувача у Застосунку та відновлення реєстрації (аккаунту);

 

2) Забезпечення виконання Угоди Користувача, зокрема правил користування Застосунком, вжиття заходів щодо порушення правил (у тому числі спам, спроби фальсифікації відеозаписів тощо);

 

3) Здійснення зв'язку із Користувачем, коли це необхідно.

1) Обробка необхідна для укладання  та виконання Угоди Користувача (Умови користування Застосунком) (пункт 3 частини першої статті 11 Закону України “Про захист персональних даних” / пункт b частини першої статті 6 GDPR).

3

Відомості  про державний реєстраційний номер транспортного засобу користувача (інші відомості із свідоцтва у роботі Застосунку не використовуються).

1) Надання послуг надання вигідних умов страхування 

2) Надання Користувачу, за допомогою Застосунку, послуги зручної оплати місця для паркування 

 

 

 

 

1) Обробка необхідна для укладання  та виконання Угоди Користувача (Умови користування Застосунком) (пункт 3 частини першої статті 11 Закону України “Про захист персональних даних” / пункт b частини першої статті 6 GDPR)

 

2) Обробка необхідна для виконання зобов'язання, зберігати ваші персональні дані, пов'язані з оплатою послуг через Застосунок, та обліку платних послуг, здійснених за допомогою Застосунку, покладеного на нас податковим законодавством України.

4

Відомості про місцезнаходження Користувача у момент коли Користувач активує послугу пошуку місця паркування

1) Надання Користувачу, за допомогою Застосунку, послуги пошуку вільного місця для паркування поблизу місцезнаходження Користувача.

1) Надання суб'єктом персональних даних однозначної згоди на обробку даних про його місцезнаходження

 

 

Що ми робимо з цими даними

1. Використовуємо їх для надання послуг нашим Користувачам за допомогою Застосунку, а також комунікації з ними.

2. Використовуємо їх для розгляду вашого звернення, прийняття рішення (якщо таке потрібно) і надання вам відповіді. У разі необхідності, ми можемо вжити заходів для перевірки достовірності відомостей, викладених у вашому зверненні. Також, якщо це необхідно для розгляду звернення, ми можемо звернутися за додатковою інформацією до третіх осіб.

 

Термін обробки:

Персональні дані, необхідні для надання Користувачам послуг за допомогою Застосунку, ми можемо обробляти увесь час, поки ви користуєтеся Застосунком.

 

Коли Користувач, за допомогою Застосунку зафіксував порушення Правил дорожнього руху та передав нам відеозапис із такою фіксацією, а також в разі спрацювання системи автоматичного визначення аварії, ми обробляємо наступні дані:

 

 

Яку інформацію  ми обробляємо

Цілі обробки 

Правові підстави обробки

2

Номер телефону Користувача

1) Ідентифікація Користувача у бонусній системі, з метою заохочення 

2) Забезпечення зв'язку із свідком правопорушення;

 

1) Обробка необхідна для укладання  та виконання Угоди Користувача (Умови користування Застосунком) (пункт 3 частини першої статті 11 Закону України “Про захист персональних даних” / пункт b частини першої статті 6 GDPR)

3

Відомості про місцезнаходження Користувача у момент коли Користувач здійснив фіксацію  порушення Правил дорожнього руху

Для розуміння точного місця фіксації порушення з метою визначення:

- які положення Правил дорожнього руху діють у цій зоні (наприклад: зона дії обмежуючого знаку, тощо);

- відповідного підрозділу Національної поліції для передачі відомостей про ДТП.

1) Надання суб'єктом персональних даних однозначної згоди на обробку даних про його місцезнаходження

4

Дата та час здійснення відеозапису /дата та час здійснення порушення Правил дорожнього руху

 

Необхідна для  коректного відображення обставин події, що зафіксована на відеозаписі та визначення процесуальних строків.  

1) Обробка необхідна для укладання  та виконання Угоди Користувача (Умови користування Застосунком) (пункт 3 частини першої статті 11 Закону України “Про захист персональних даних” / пункт b частини першої статті 6 GDPR)

5

Запис звуку, в тому числі випадково і голосу Користувача та/ або інших осіб, який зафіксовано на відеозаписі порушення Правил дорожнього руху (у випадку, якщо ці особи щось говорили в момент фіксації порушення) або під час аварії

З метою автоматичного визначення аварії та виклику швидкої допомоги на місце аварії. 

Забезпечення належності та допустимості доказів порушення Правил дорожнього руху та забезпечення контролю цілісності відеозапису від неправомірних змін (підробок, монтажу, зміни частин зображення тощо)

1) Обробка необхідна для укладання  та виконання Угоди Користувача (Умови користування Застосунком) (пункт 3 частини першої статті 11 Закону України “Про захист персональних даних” / пункт b частини першої статті 6 GDPR);

 

2) Обробка необхідна для захисту законних інтересів Користувачів та Контролера персональних даних, які полягають у забезпеченні правопорядку та безпеки дорожнього руху (пункт 6 частини першої статті 11 Закону України “Про захист персональних даних” / пункт f частини першої статті 6 GDPR)

6

Відомості що містяться на відеозаписі зафіксованого порушення Правил дорожнього руху, а саме:

- реєстраційний номер автомобіля Порушника;

- тип порушення Правил дорожнього руху;

- в залежності від типу порушення та обставин його скоєння, у відеозаписі можуть міститися інші відомості про Порушника або інших осіб (наприклад: зображення обличчя або тіла, запис голосу тощо).

1) Фіксація порушення Правил дорожнього руху;

 

2) Забезпечення належності та допустимості відеозапису - як доказу порушення Правил дорожнього руху;

 

3) Підготовка та подання зверненн про порушення до поліції.

Обробка необхідна для захисту законних інтересів Користувачів та Контролера персональних даних, які полягають у забезпеченні правопорядку та безпеки дорожнього руху (пункт 6 частини першої статті 11 Закону України “Про захист персональних даних” / пункт f частини першої статті 6 GDPR).

Користь від обробки таких персональних даних, як для користувачів так і для суспільства, значно переважає втручання у приватне життя Порушників, що може стати наслідком такої обробки.

 

 

 

7

Відомості про місцезнаходження транспортного засобу зафіксованого (Порушника) у момент  порушення Правил дорожнього руху.

Для розуміння точного місця вчинення порушення з метою визначення:

- які положення Правил дорожнього руху діють у цій зоні (наприклад: зона дії обмежуючого знаку, тощо);

- відповідного підрозділу Національної поліції для передачі відомостей про ДТП.

Обробка необхідна для захисту законних інтересів Користувачів та Контролера персональних даних, які полягають у забезпеченні правопорядку та безпеки дорожнього руху (пункт 6 частини першої статті 11 Закону України “Про захист персональних даних” / пункт f частини першої статті 6 GDPR).

 

Як ми обробляємо та куди передаємо відомості про порушення Правил дорожнього руху

Відеозапис порушення Правил дорожнього руху, зроблений за допомогою Застосунку передається нам Користувачем разом з інформацією про номерний знак транспортного засобу Порушника та тип порушення.

Спочатку дані потрапляють на сервер системи Google Cloud Platform (Google Firebase), після чого переглядаються працівниками Контролера. Відбувається  перевірка на предмет наявності на відеозаписі порушення, відповідності інформації про державний номер транспортного засобу та наявності або відсутності інформації про втручання у відеозапис. Потім генерується заява до поліції, у якій надається доступ для перегляду відеозапису. Разом з відеозаписом до поліції передається інформація про місце, де відбулася подія, зафіксована на відеозаписі (геолокація).

 

Номер телефону Користувача, ми використовуємо з метою:

- зв'язку з вами, як зі свідком порушення Правил дорожнього руху; 

- авторизації користувача в системі.

 

Як ми обробляємо та куди передаємо відомості про ДТП визначене за допомогою автоматичної системи визначення аварій

Кожен смартфон обладнано датчиком визначення навантажень - акселерометром. При певних значеннях його спрацьовування акселерометра нейронна система яка є частиною нашого застосування розкладає спектограмму звуку за останні 5 секунд до і 2 секунди після спрацьовування. На самому телефоні визначається чи збігається звук з можливим звуком аварії. Цей процес відбувається на самому телефоні користувача і на цьому етапі нікуди не передається. У разі якщо аналіз звуку не збігається з типовим звуком аварії, то файл про таку подію не зберігається. У разі якщо нейронна мережа визначає аварію то нам на сервер передаються точні дані геолокації, часу і дати. На додаток до цього на мобільному телефоні зберігається відеозапис моменту зіткнення. Такий запис також пересилається до нас на сервер для візуального підтвердження факту аварії, якщо виникне така необхідність. Дані про аварії передаються нами в служби порятунку. Також за бажанням користувача ці дані можуть передаватися певним списком людей (родичі і друзі), яким в разі аварії ми перешлемо повідомлення про можливе подію з повними даними про нього.

 

 

Термін обробки:

Відомості про порушення Правил дорожнього руху, включаючи, відеозаписи і персональні дані Порушників та свідків порушення, зберігаються нами протягом строку розгляду адміністративної або кримінальної справи, а також протягом строку оскарження. 

 

 

Ваші права у зв'язку з обробкою персональних даних

У зв'язку з тим, що ми обробляємо ваші персональні дані, відповідно до законодавства про захист персональних даних, у вас є такі права:

Право на доступ до вашої особистої інформації - ви маєте право запросити у нас копію вашої особистої інформації, яку ми обробляємо.

Порушник, в розумінні цієї Політики конфіденційності, має право на доступ до своєї особистої інформації лише за судовим запитом. Такий порядок встановлено лише з метою забезпечення конфіденційності / захисту персональних даних, з урахуванням того, що в інший спосіб ми не можемо достовірно ідентифікувати особу Порушника.

 

Право на виправлення ваших даних - ви маєте право попросити нас виправити особисту інформацію, яку ви вважаєте неточною.

Якщо ви вважаєте, що ваші дані неповні - у вас також є право звернутися до нас із проханням доповнити ваші дані, надавши нам інформацію, якої бракує. Але, в разі, якщо виходячи з наших цілей обробки персональних даних, нам не потрібні такі додаткові відомості - ми можемо відмовити вам у цьому проханні.

Також ви можете змінити таку інформацію як ваш номер телефону або e-mail.

Право на видалення ваших персональних даних (право бути забутим) - ви маєте право на видалення вашої особистої інформації.

Ми видаляємо інформацію про вас якщо ви:

 

Право на обмеження обробки персональних даних - ви маєте право попросити нас обмежити обробку вашої особистої інформації, якщо вас турбує їх точність або те, як вони використовуються.

Слід врахувати, що обмеження обробки деяких ваших персональних даних може призвести до неможливості користуванням Застосунком або окремими його функціями, згідно Угоди Користувача.

Також, ви можете попросити не видаляти ваші персональні дані і деякий час зберігати їх для вас, якщо в цьому є потреба.

 

Право заперечувати проти обробки персональних даних - ви маєте право заперечувати проти обробки нами вашої особистої інформації з метою пропонування вам наших послуг в майбутньому і визначення їх актуальності.

 

З метою реалізації ваших прав, ви можете зробити нам відповідний запит. У нас буде один місяць, щоб відповісти вам.

З метою реалізації ваших прав або в разі виникнення будь-яких питань, будь ласка, зв'яжіться з нами за допомогою електронної пошти officedashcamua@gmail.com.

 

Винагорода

 

У зв'язку з використанням Послуг у Вас може бути можливість накопичувати Винагороди. Винагороди можуть бути у вигляді готівки, подарункових карт, купонів, знижок, участі в розіграші призів, участі в розіграші призів або інших цінних речей. Інформація, офіційні правила та умови, що регулюють будь-які Винагороди, можуть бути описані в цій Політиці, на веб-сайтах або веб-сторінках, призначених для використання Винагород, і/або в будь-якому інформаційному бюлетені або інших повідомленнях, які розповсюджуються або публікуються нами.

dashcamUa може змінювати, видаляти або додавати нові умови, які стосуються будь-якої Винагороди, в будь-який час без попереднього повідомлення. Для dashcamUa це включає, крім іншого, модифікацію, зміну, додавання або видалення доступних винагород, а також зміну, додавання або видалення будь-яких умов отримання заохочень чи винагород в будь-який час без попереднього повідомлення. Крім того, dashcamUa може припинити або припинити пропонувати будь-які Винагороди в зв'язку з Послугами в будь-який час без попереднього повідомлення.

dashcamUa не надає гарантій будь-якого роду, неявних або інших, стосовно будь-якого продукту або послуги, отриманих у зв'язку з Винагородами, включаючи, крім іншого, будь-яку гарантію товарної придатності або придатності для певної мети. dashcamUa не несе і не буде нести відповідальності за роботу або відмову будь-якого продукту або послуги, наданих вам в якості Винагороди або викуплених за допомогою Винагороди, або за будь-які витрати, збитки, нещасний випадок, затримку, травму, втрату або незручності, які можуть виникнути у зв'язку з таким продуктом або послугою. dashcamUa не замінить втрачені, викрадені, недоречні або пошкоджені нагороди.

Постачальники будь-яких продуктів або послуг, пропонованих у зв'язку з Винагородами, і / або власники або оператори будь-якого веб-сайту (ів), на якому ви купуєте якусь Винагороду, можуть мати свої власні умови. Будь ласка, уважно ознайомтеся з цими умовами

 

Внесення змін до Політики конфіденційності

 

Ми можемо внести зміни в Політику конфіденційності, проте не маємо наміру у зв'язку з цими змінами обмежувати ваші права, описані в цій Політиці. В такому випадку, ми зазначимо дату останніх змін, внесених до Політики, і надамо доступ до її попередньої версії. Якщо будуть зроблені значні поправки, то ми оголосимо про них додатково, розмістивши інформацію про це на нашому сайті та /або на PlayMarket та AppStore.